Algemene voorwaarden


Inleiding

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het contract. Wij treden op als tussenpersoon tussen u (de klant) en de eigenaar van de vakantiewoning / appartement. Wij zijn geen touroperator. Uw contractpartner is de respectievelijke domicilie-eigenaar. We raden u aan de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig te bestuderen, aangezien deze bij de boeking geaccepteerd moeten worden.

1. Boekingsvoorwaarden / Contract
1.1 De huurder heeft het recht om het verhuurobject, inclusief meubels en gebruiksvoorwerpen te gebruiken. De huurder stemt ermee in dat het verhuurobject en het inventaris en eventuele gemeenschappelijke voorzieningen met de grootste zorg behandeld worden. Ook is de huurder verplicht om tijdens de huurperiode schade door zijn schuld of door dat van zijn gasten te melden en indien nodig op te lossen.

1.2 Wij willen U er nadrukkelijk op wijzen dat alle gezamenlijke voorzieningen zoals; speeltuinen, zwembaden, keukens, huisinrichting e.d. op eigen risico gebruikt kunnen worden. Kinderen moeten door de wettelijke voogd gewezen worden op de eventuele gevaren in en rondom het verhuurobject en vanzelfsprekend gecontroleerd worden.

1.3 Vouchers / speciale aanbiedingen:
-Vouchers zijn alleen geldig voor de aangegeven woonplaatsen tegen de aangegeven prijzen.
- Contante betaling en wederverkoop (veiling) zijn uitgesloten. Voor het eventuele resterende tegoed ontvang je een nieuwe voucher.
-Voor elke boeking kan slechts één voucher worden gebruikt.
-De voucher kan niet worden gesplitst. Verrekening achteraf met eerder gemaakte boekingen is niet mogelijk.
-Vouchers en kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere promoties, speciale aanbiedingen, lastminute-, vroegboekkortingen of gratis dagen.
 
Wanneer de voucher wordt ingewisseld, zijn de algemene voorwaarden van kracht
 
-Vouchers kunnen niet worden gecrediteerd voor annuleringskosten.
 
Cadeaubonnen van ons zijn 5 jaar geldig.
Vouchers kunnen direct telefonisch of per e-mail worden besteld met betaling op rekening of per creditcard met een minimale waarde van € 50,-.
 
Zo kunt u uw voucher verzilveren:
Wanneer u online boekt, vult u het nummer van de vouchercode in het veld 'Aanvullende informatie' in of geeft u ons het nummer telefonisch door. Het voucherbedrag wordt dan direct van het factuurtotaal afgetrokken.
 
Vouchers voor geselecteerde vakantieaccommodaties zijn afhankelijk van beschikbaarheid.
 
Speciale acties zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen of vouchers en zijn niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.


2. Betaling / Reisdocumenten
2.1 Bij de boeking wordt een aanbetaling ter hoogte van 30% van de verhuurprijs gevraagd. Deze aanbetaling dient binnen 5 dagen betaald te worden. De restbetaling dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst betaald te worden. Wanneer er minder dan 30 dagen tussen de boekingsdatum en de aankomstdatum ligt, bent U direct het gehele verhuurbedrag verschuldigd.

Bij uw aanbetaling of restbetaling overeenkomend met de geldende looptijden ontvangt U samen met uw betalingsbewijs uw voucher. Deze bewijzen dient U te tonen aan de huiseigenaar, sleutelhouder of de verhuurmaatschappij. De voucher identificeert U als huurder en geeft U toegang tot de geboekte accommodatie.

Indien echter uw aanbetaling en of restbetaling niet binnen de geldende looptijd binnen is, hebben wij het recht, na een herinnering met een betaaltermijn zoals vastgesteld in reisovereenkomst, uw reservering te annuleren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Doorgaans zult u uw voucher en reisdocumenten per e-mail, en in uitzonderlijke gevallen, ter plaatse, ontvangen. Wij vragen u deze bewijzen te printen (voucher & betalingsbewijs) en mee te nemen op uw reis.

2.2 Extra kosten zoals water, gas en stroom zijn bij normaal gebruik (gemiddeld + 10%) bij de prijs inbegrepen. Uitzonderingen worden apart vermeld in het contract. Eventuele gemaakte elektrische- en stookkosten worden apart ter plaatse afgerekend.

2.3 Het verhuurobject kan alleen betrokken worden wanneer de volledige betaling gedaan is en wanneer het aantal personen overeenkomt met dat wat in het verhuurcontract staat.

3. Borg
3.1 Er geldt een aanbetaling als borg, € 100,- voor appartementen en € 200,- voor woningen en villa’s. De verhuurder is verplicht, de betaalde borg aan het einde van de verhuurperiode, na de sleuteloverdracht terug te betalen. Wel worden van dit bedrag eventuele extra kosten en eventuele veroorzaakte schade aan het object af getrokken.

4. Annulering
4.1 De overeenkomst is bindend en de vastgelegde huurprijs is de huurder ook verschuldigd bij no show. De huurder kan de boeking schriftelijk annuleren. Bepalend voor de annulering is het moment van de schriftelijke kennisgeving van de annulering.

4.2 De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

30% van de huurprijs tot 60 dagen voor aankomst
60% van de huurprijs van 59 tot 30 dagen voor aankomst
90% van de huurprijs van 29 tot 7 dagen voor aankomst
100% van de huurprijs van 6 tot 0 dagen voor aankomst of bij no show

Annulerings- en omboekingskosten zijn direct opeisbaar. Er kan ook een geschikte vervangende huurder benoemd worden, die alle rechten en plichten overnemen. De huurder blijft aansprakelijk tot dat een vervangende huurder heeft ingestemd met de bestaande boeking. Voor een omboeking wordt € 100,- administratiekosten gevraagd plus eventuele advertentiekosten.

4.3 De huurder is vrij om te bewijzen dat de verhuurder geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden. Dit is het geval wanneer het object in dezelfde periode, onder dezelfde voorwaarden, verhuurd kan worden.

4.4 Als er een officieel inreisverbod geldt voor Italië, geldt de volgende regel:
Mocht een verblijf vanwege Covid-19 niet mogelijk zijn vanwege een inreisverbod voor Italië, dan kunt u uw vakantie kosteloos annuleren of uitstellen. In dat geval worden de reeds gedane betalingen verrekend met het volgende verblijf.

5. Aankomst, verblijf & vertrek
5.1 Indien er in de overeenkomst geen uitzondering is opgenomen, dan geldt dat de verhuurder het object op de aankomstdag vanaf 16.00 uur beschikbaar heeft voor de huurder. Wanneer de huurder later dan 18.00 uur aankomt, dient deze de verhuurder hierover te informeren. Aan het einde van de huurperiode dient het object om uiterlijk 10.00 uur ’s morgens vrij te zijn.

5.2 Op de dag van vertrek is de huurder verplicht het object schoon en netjes achter te laten. Voor de oplevering van het object dient het volgende gedaan te zijn:
- de afwas
- prullenbakken legen
- Afval weggooien
- Legen flessen wegbrengen

5.3 Huisdieren zijn alleen na overleg en met nadrukkelijk schriftelijke bevestiging toegestaan. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke door de huisdieren vooroorzaakt worden.

5.4 Bij onvoorziene schade of storingen (bijv. gesprongen waterleiding) is de huurder verplicht overeenkomstig de wettelijke bepalingen bij te dragen aan het voorkomen van eventuele schade of deze te minimaliseren. Ook dient de verhuurder direct geïnformeerd te worden.

5.5 Wanneer de verhuurder het contract niet nakomt, is de huurder verplicht om schriftelijk of telefonisch de verhuurder te informeren en om compensatie te vragen. De verhuurder kan ook gelijkwaardige compensatie verschaffen. De compensatie kan door de verhuurder geweigerd worden wanneer er onevenredig veel inspanning gevraagd wordt. Compensatie, die naar beïndiging van de huurovereenkomst gevraagd wordt, is niet geldig wanneer deze niet tijdens de huurovereenkomst gevraagd is.

6. Beeïndiging
6.1 De verhuurder kan de huurovereenkomst beeïndigen zonder voorafgaande kennisgeving, wanneer de huurder door zijn gedrag anderen in gevaar brengt, het contract schendt of wanneer na eerdere waarschuwingen betalingen niet tijdig gedaan worden. In dit geval kan de verhuurder annuleringskosten zoals in artikel 4 van deze algemene voorwaarden beschreven is eisen.

6.2 Inaanvulling kan het contract door zowel de huurder als de verhuurder worden beeïndigd, wanneer de invulling van het contract als gevolg van onvoorziene overmacht, hinder of of bedreiging wordt aangetast. Huurder en verhuurder zijn vrij van hun contractuele verplichtingen. Verdere aanspraken worden uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor klimaatgerelateerde incidenten, incidentele storingen of storingen in de riolering, water- en / of energievoorziening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ze zijn ook niet aansprakelijk voor de operationele gereedheid van apparatuur zoals verwarming, lift, airconditioning, zwembad, tv, internet, enz.

8. Slotbepaling
8.1 Wijzigingen in het contract zijn ongeldig, wanneer deze niet schriftelijk door ons bevestigd zijn.

8.2 Het verhuurobject wordt door ons in opdracht van de verhuurder verhuurt.

8.3 Een ongeldigheid in een bepaling in dit contract heeft niet automatisch een ongeldigheid van het gehele contract tot gevolg.

8.4 Jurisdictie is Zwitserland.

 

 

Ontkenning

1. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de afbeeldingen Geluidsbestanden, videofragmenten en teksten, om zijn eigen graphics te gebruiken, Geluidsopnamen, videosequenties en teksten of licentievrije grafieken afbeeldingen, audio ,Videosequenties en teksten te grbruiken. Alle binnen hetinternet aanbieden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding is niet de conclusie trekken dat handelsmerken niet door De rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor materiaal dat door de auteur blijft artikel De auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audio, Videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

2. Online Content
De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur van materiaal op schade of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de aangeboden informatie of veroorzaakt door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn categorisch uitgesloten, tenzij de auteur is geen opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich Het behoudt zich uitdrukkelijk, delen van of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, toevoegen, verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen. Annulla modifiche

3. Verwijzingen en links
Met directe of indirecte verwijzingen naar andere websites die buiten het Zijn de auteur verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid zou uitsluitend in de Case in werking treden, waarin de auteur kennis van de inhoud heeft en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen. De auteur is uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd gekoppeld aan een illegale inhoud op de Sites werden geïdentificeerd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / gekoppelde zijden van de auteur heeft geen invloed. Daarom distantieert hij zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden aan de veranderde na de link waren. Dit geldt voor alle binnen haar eigen Internet-links en Verwijzingen evenals voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums en Mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade als gevolg van het gebruik of de onbruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen is niet degene die links naar de desbetreffende Publicatie alleen.

4.Wettelijke geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina gemaakt. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst zijn niet, niet meer of niet geheel met de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid.